Καλοκαίρι

Το ξενοδοχείο θα παραμείνει ανοικτό με νέες επερχόμενες δραστηριότητες